Kontakt

INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW

Instalacja przetwarzania odpadów – waga

tel. kom.: +48 882 041 468
tel.: +48 323 053 058


Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
PSZOK

tel. kom.: +48 668 136 080

SIEDZIBA SPÓŁKI

Sekretariat: 
+48 323 316 199
fax.: +48 322 316 212
sekretariat@pzogliwice.pl

Księgowość:
ksiegowosc@skladowiskogliwice.pl

Bioelektrownia:
l.kus@pzogliwice.pl