Klienci i kontrahenci

Uzasadniony interes

Zakres przetwarzanych danych

WYBIERZ

Pracownicy i członkowie rodzin

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Monitoring wizyjny

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Polityka prywatności

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Zakres przetwarzanych danych osobowych klientów i kontrahentów wynika zawartych umów i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO. W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c RODO. W zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f RODO. Podanie danych w celu realizacji umowy handlowej lub umowy kupna-sprzedaży lub realizacji usługi jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa, a także mogą nimi być kancelarie prawne i firmy informatyczne obsługujące systemy IT Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia
gospodarczego, a dane w umowie przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego. Zakres pobieranych danych w celach związanych z przyjmowaniem odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oparty jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e RODO – gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO – gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze-w celu właściwej realizacji zadań PSZOK, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczanych odpadów. Podanie danych w celu odbioru odpadów selektywnych jest konieczne w sytuacji wynikającej z zapisów przepisów prawnych oraz Regulaminu PSZOK i nie podanie ich w sytuacji wynikającej z tego Regulaminu uniemożliwia bezpłatne odebranie odpadów. Odbiorcą danych osobowych może być Urząd Miasta Gliwice lub służby porządkowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lat od momentu ostatniego odbioru odpadów.