POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej rozpoczęta! 

W Przedsiębiorstwie postawiliśmy na szeroko pojętą edukacje na temat segregacji odpadów i kształtowanie postaw celem ochrony środowiska naturalnego, wzrost świadomości ekologicznej Gliwiczan a także utrwalenie proekologicznych zachowań. W tym celu przy ul. Rybnickiej 199 B powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z budynkiem usługowo, socjalno – biurowym. W 2020 roku został stworzony projekt wizualizacji oraz makieta obiektu, a pod koniec roku ogłoszono przetarg na realizację budowy. Obiekt będzie przylegał do dawnej, zrekultywowanej kwatery. Budynek przewidziany jest jako obiekt samowystarczalny gdzie wykorzystane zostaną alternatywne źródeł energii – czerpanej z natury. Na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, przy obiekcie przewidziano stację ładowania samochodów elektrycznych.

Obiekt zlokalizowany będzie na terenie instalacji przetwarzania odpadów. Nie ma lepszego miejsca na edukację niż „serce” Przedsiębiorstwa, gdzie będzie możliwe pokazanie oraz objaśnienie odwiedzającym Mieszkańcom naszego Miasta, zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Umożliwienie kontaktu i bezpośrednia interakcja z tym systemem znacznie lepiej wpłynie na percepcję poznawczą odwiedzających.

W obiekcie powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym znajdować się będzie:

  • Powierzchnia wystawiennicza – jako miejsce wystaw czasowych. Będą tu prezentowane prace przedszkolaków, uczniów gliwickich szkół oraz studentów Politechniki Śląskiej. W projektach ukazane zostaną współczesne problemy ochrony środowiska, ekologii i instalacji przetwarzania odpadów połączone z wiedzą o ich segregacji i recyklingu – tak aby w przystępny sposób można było przyswoić i zrozumieć ten problem.
  • Interaktywna sala multimedialna – jako centrum konferencyjno-szkoleniowe będzie świetnym miejscem dla konferencji branżowych, naukowych oraz miejscem spotkań małych i dużych Gliwiczan. Sala multimedialna będzie pomieszczeniem użytkowym a jej najistotniejszą kwestią będzie funkcjonalność. Wyposażona zostanie w sprzęt multimedialny, który umożliwi wyświetlanie prezentacji czy filmów o charakterze ekologicznym. W sali znajdzie się również miejsce na warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Warsztaty mogą dotyczyć alternatywnych form wykorzystywania przedmiotów – tworzenia i nadawania drugiego życia odpadom czy przedmiotom codziennego użytku. Tu będą odbywać się zajęcia o charakterze edukacji ekologicznej dla dzieci z gliwickich przedszkoli oraz szkół z uwzględnieniem naszego bohatera marki – śMietka.
  • Ścieżka edukacyjna – prowadzić będzie w rejon Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Drugiego Życia Rzeczy aby przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, odwiedzający mogli z „góry” zobaczyć cały teren instalacji przetwarzania odpadów. Idea stworzenia ścieżki przewiduje wzrost świadomości ekologicznej Gliwiczan oraz wpłynie na utrwalanie proekologicznych zachowań dzięki czemu wszyscy w naszej lokalnej społeczności przyczynimy się do ochrony środowiska naturalnego.

Zapraszamy do obejrzenia materiału z początkowego etapu budowy 
POWRÓT DO AKTUALNOŚCI