śMietek

Wesoły robocik i jego przygody

WYBIERZ

REZERWACJA BILETÓW

REZERWACJA BILETÓW

WYBIERZ

OFERTA

OFERTA

WYBIERZ

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

CEE – czyli Centrum Edukacji Ekologicznej to nowatorski obiekt na płaszczyźnie budownictwa związanego z terenem instalacji przetwarzania odpadów gdyż jego bryła przylega do dawnej, zrekultywowanej kwatery. Jest to obiekt samowystarczalny gdzie wykorzystane zostały alternatywne źródeł energii – czerpanej z natury. Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne, przy obiekcie usytuowano stację ładowania samochodów elektrycznych a w toaletach podłączono permeat – wodę szarą pozyskaną z oczyszczonych odcieków składowiskowych, powstałą w ramach funkcjonującej w PZO gospodarki obiegu zamkniętego.

Nadrzędnym celem funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej jest edukowanie poprzez interaktywne doświadczenia. CEE powstało aby przybliżyć niełatwą tematykę racjonalnego i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, wytwarzanymi przez mieszkańców miasta – na przykładzie Gliwic. Poprzez multimedialne środki przekazu i nowatorskie techniki wystawiennicze, PZO pragnie uzmysłowić społeczeństwu wagę i rolę firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów. Podczas budowy obiektu PZO przyświecał cel aby zwiedzający Centrum wyszli z wiedzą i przekonaniem, że odpowiedni pojemnik na odpady to dopiero początek długiej i ciekawej drogi, na końcu której dany surowiec przekształcany jest w coś bardzo wartościowego – nowy półprodukt, produkt, dzieło sztuki lub energię.

Dzięki Centrum Edukacji Ekologicznej, miasto Gliwice zyskało ważny, interaktywny obiekt, służący edukacji o charakterze ekologicznym oraz kształtowaniu postaw celem dbałości i troski o środowisko naturalne. Budynek składa się z holu, śMietkowego bazarku, oraz serca Centrum: sali multimedialnej, interaktywnej wystawy i ścieżek edukacyjnych. Oferta CEE skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Wystawa dostępna jest w języku polskim oraz angielskim. Obiekt przystosowany jest także dla osób z  niepełnosprawnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA