DRUGIE ŻYCIE RZECZY

Podaruj rzeczom drugie życie

WYBIERZ

GODZINY OTWARCIA

Sprawdź godziny pracy punktów

WYBIERZ

PZO dla Gliwiczan

Misja przedsiębiorstwa

WYBIERZ

Przyjmujemy odpady – bezpłatnie

PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla Mieszkańców Miasta Gliwice miejsce, w którym mogą pozostawić posegregowane odpady komunalne. Punkt posiada dobrą obsługę komunikacyjną oraz umożliwia samodzielne dostarczenie odpadów przez mieszkańców. PSZOK funkcjonuje na terenie instalacji przetwarzania odpadów przy ul. Rybnickiej 199B. W punkcie odpady przyjmowane są BEZPŁATNIE, trzeba jedynie zadbać o ich transport i spełnić kilka warunków:

  • odpady muszą pochodzić z nieruchomości zamieszkałych (należących do Mieszkańców Gliwic),
  • należy dostarczyć je pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

  • przeterminowane leki

  • odpady wielkogabarytowe (w tym meble)

  • odpady zielone

  • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe (w tym gruz, papa, wełna mineralna, styropian, folia) z wyłączeniem azbestu i eternitu

  • zużyte opony

  • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory (w tym urządzenia zawierające freony, a także kasety wideo i DVD)

  • chemikalia (np. kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęćoleje i tłuszcze, farby, tusze, kleje, detergenty, opakowania zawierające substancje niebezpieczne, filtry olejowe, tkaniny do wycierania, takie jak szmaty czy ścierki)

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOJAZD

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie wiesz, jakie śmieci możesz oddać, ile to kosztuje albo czy jesteś uprawniony do ich oddania?
Zajrzyj do listy pytań i znajdź odpowiedź – oszczędzisz w ten sposób czas i energię :)

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ LISTY PYTAŃ

DRUGIE ŻYCIE RZECZY

Podaruj rzeczom drugie życie

WYBIERZ

GODZINY OTWARCIA

Sprawdź godziny pracy punktów

WYBIERZ

PZO dla Gliwiczan

Misja przedsiębiorstwa

WYBIERZ