DRUGIE ŻYCIE RZECZY

Podaruj rzeczom drugie życie

WYBIERZ

VITA GRANUM - GLIWICE

Sprzedaż polepszacza glebowego

WYBIERZ

GODZINY OTWARCIA

Sprawdź godziny pracy punktów

WYBIERZ

Przyjmujemy odpady – bezpłatnie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla Mieszkańców Miasta miejsce, które umożliwia samodzielne dostarczenie odpadów przez Gliwiczan, jednocześnie edukując o prawidłowej ich segregacji. PSZOK funkcjonuje na terenie instalacji przetwarzania odpadów przy ul. Rybnickiej 199B Przyjmowane do PSZOKu odpady następnie przekazywane są do zewnętrznych firm, gdzie podlegają dalszemu wykorzystaniu czy przetworzeniu. PSZOK funkcjonuje od lipca 2013 roku na podstawie porozumienia technicznego z miastem Gliwice.

W punkcie odpady przyjmowane są nieodpłatnie, trzeba jedynie zadbać o ich transport i spełnić kilka warunków:

  • odpady muszą pochodzić z nieruchomości zamieszkałych (należących do Mieszkańców Gliwic),
  • należy dostarczyć je pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

  • przeterminowane leki (można je również oddać w gliwickich aptekach – na dole znajduje się lista z wykazem aptek oraz adresem)

  • odpady wielkogabarytowe (w tym meble)

  • odpady zielone

  • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe (w tym gruz, papa, wełna mineralna, styropian, folia) z wyłączeniem azbestu i eternitu

  • zużyte opony

  • elektroodpady, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory (w tym urządzenia zawierające freony, a także kasety wideo i DVD)

  • chemikalia (np. kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęćoleje i tłuszcze, farby, tusze, kleje, detergenty, opakowania zawierające substancje niebezpieczne, filtry olejowe, tkaniny do wycierania, takie jak szmaty czy ścierki)

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOJAZD

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie wiesz, jakie śmieci możesz oddać, ile to kosztuje albo czy jesteś uprawniony do ich oddania?
Zajrzyj do listy pytań i znajdź odpowiedź – oszczędzisz w ten sposób czas i energię :)

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ LISTY PYTAŃ