7 Kwiecień – Dzień Bobrów

POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

7 Kwiecień Międzynarodowym Dniem Bobrów

Dzień Bobra ma swój początek w 2009 roku i powstał z inicjatywy BWW – Beavers Wetlands & Wildlife, amerykańskiej organizacji. Data jego ustanowienia nie jest przypadkowa bowiem przypada na dzień urodzin Dorothy Richards – badaczki, która przez ponad 50 lat badała życie tych gryzoni.

Bobry bardzo często stoją w bezpośredniej linii konfliktu z człowiekiem. Nielubiane i uznawane za szkodniki, przez rolników traktowane jak zagrażające gryzonie, ponieważ to za ich sprawą dochodzi do zalewania łąk czy pól siewnych. Zaraz po człowieku Bobry w doskonały sposób potrafią sterować środowiskiem według własnych potrzeb. Było to główną przyczyną dla której jeszcze do niedawna Bobry były na granicy wyginięcia. Wizja środowiska widziana oczyma Bobrów jest zgoła odmienna od wyobrażenia ludzi, którzy dążą do uregulowania i osuszania przyrody. Bobrom natomiast zależy na tym aby środowisko pozostało środowiskiem – dzikim, unaturalnionym, pełnym zalewisk i mokradeł.

W przypadku Bobrów idealnie pasuje tu powiedzenie „w naturze nic nie ginie”. Jeśli spojrzeć na te zwierzęta z szerszej perspektywy i z konieczną wiedzą aby poznać ich potencjał, to istnieje szans aby zrozumieć jak ważną rolę odgrywają Bobry w przyrodzie. Jak pisz Marta Jermaczek-Sitek „jedną z głównych przyczyn zmian klimatu – oprócz bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych przez przemysł i rolnictwo – jest osuszanie mokradeł, uwalnianie do atmosfery węgla zmagazynowanego w torfie. Bobry, utrzymując wysoki poziom wody tam, gdzie działalność człowieka doprowadziła do przesuszenia torfu, zatrzymują ten proces. Wyższy poziom wody utrudnia dostęp do zalanych części dolin, stwarzając miejsce do życia dla wielu gatunków, które nie tolerują człowieka. Chroniąc bobra, chronimy wiele rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt związanych z mokradłami, miejscami dzikimi, niedostępnymi dla większości ludzi. Wreszcie – coraz częściej mówi się o tym, że retencja wody, czyli zatrzymywanie jej i spowalnianie spływu, to najskuteczniejsze narzędzie walki z powodziami i suszą. A to właśnie bobry są prawdziwymi mistrzami retencji. Bobry – najpożyteczniejsze ze szkodników”.

#pzo, #pzogliwice, #edukacjaekologiczna, #śMietek, #zielonegliwice

Dowiedz się więcej:

  • https://www.ekokalendarz.pl/dzien-bobrow/#more-1488
  • https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-04-07-Dzie%C5%84-Bobr%C3%B3w.pdf

https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-04-07-Dzie%C5%84-Bobr%C3%B3w.pdf

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

2022-04-07T16:05:13+02:00
Go to Top