Projekty i inicjatywy

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. jest firmą działającą m.in. na rzecz kształtowania proekologicznych zachowań, współpracując z podmiotami zewnętrznymi z terenu Miasta Gliwice. Partnerstwo na tej płaszczyźnie ma na celu tworzenie przyjaznego środowiska wzajemnej współpracy na rzecz społeczności lokalnej. Wzajemna współpraca pozwala podmiotom zarówno na aktywne uczestnictwo w misji szerzenia wiedzy ekologicznej z zakresu zagospodarowania odpadów, jak i na budowę świadomości ekologicznej wśród odbiorców swoich usług. Partnerzy Spółki to podmioty aktywnie wzmacniające działania Spółki w zakresie poprawy gospodarki odpadami na terenie Miasta Gliwice.
Podejmowane działania sponsoringowe prowadzone są w sposób transparentny i odpowiedzialny. W tym celu stworzony został Regulaminu Sponsoringu wraz ze wzorem wniosku o wsparcie, który stanowi określenie zbioru zasad, którymi kierują się obie strony.

DOKUMENTY DO POBRANIA