Przetargi

O PZO

Misja i struktura przedsiębiorstwa

WYBIERZ

ZESPÓŁ

Ludzie PZO

WYBIERZ

Aktualne przetargi:

PZO.261.14.2020 Rekultywacja kwater I, II i IV na instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul Rybnickiej 199B:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/412018

PZO.261.13.2020 Sprzedaż i dostawa oleju napędowego na instalację przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/411753

PZO.261.12.2020 Budowa placu manewrowego oraz wiaty stalowej na potrzeby Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B

https://platformazakupowa.pl/transakcja/411303

PZO.261.11.2020 Izolacja, odwodnienie, utwardzenie placu pomocniczego dla maszyn i urządzeń związanych z prawidłowym procesem kompostowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/410221

PZO.261.10.2020 Ubezpieczenie Majątku oraz Odpowiedzialności Cywilnej Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/406842

Aktualne zapytania ofertowe:

PZO.262.113.2020 Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/411906

O PZO

Misja i struktura przedsiębiorstwa

WYBIERZ

ZESPÓŁ

Ludzie PZO

WYBIERZ