Najczęściej zadawane pytania

Tak może, natomiast potrzebne jest upoważnienie. Można je udzielić np. członkom rodziny, sąsiadom, opiekunom.

„Składowisko” znajduje się przy ul. Rybnickiej 199 B. Jadąc ul. Rybnicką od Centrum Gliwic, mijamy skrzyżowanie z zachodnią obwodnicą miasta. Następnie na skrzyżowaniu z autostradą A4 skręcamy w lewo, kolejno przed firmą Skania skręcamy w prawo. Jedziemy wzdłuż ogrodzenia firmy Skania, następnie skręcamy w lewo zgodnie z kierunkiem drogi. Jedziemy prosto aż do bramy wjazdowej Przedsiębiorstwa.

DOJAZD

Instalacja przetwarzania odpadów przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla Mieszkańców Gliwic.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, w sobotę w godzinach od 8:00 do 14:00, niedziele i święta PSZOK jest nieczynny.

Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOKu:

 • odpady zielone
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpady wielkogabarytowe
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odzież i tekstylia
 • igły i strzykawki
 • papier
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • metal
 • przeterminowane leki

Więcej informacji TUTAJ

Na instalację znajdująca się w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199 mogą oddać odpady jedynie firmy, które mają zarejestrowaną działalność na terenie Miasta Gliwice.

Należy w pierwszej kolejności pobrać i wypełnić wniosek o nawiązanie współpracy znajdujący się w zakładce „Przedsiębiorcy” a następnie dostarczyć go osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pzogliwice.pl

Tak, można dostarczyć odpady pożyczonym samochodem.

Nie, odpady należy dostarczyć samodzielnie.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych każdy Mieszkaniec Gliwic może bezpłatnie oddać do 4 opon rocznie o rozmiarze nie większym niż 20’’.

Nie przyjmujemy bezpłatnie odpadów z ogródków działkowych.

Punkt Drugiego Życia Rzeczy, znajduje się przy Punkcie Selektywnego Zbieranina Odpadów Komunalnych przy ul. Rybnickiej 199 B. Jadąc ul. Rybnicką od Centrum Gliwic, mijamy skrzyżowanie z zachodnią obwodnicą miasta. Następnie na skrzyżowaniu z autostradą A4 skręcamy w lewo, kolejno przed firmą Skania skręcamy w prawo. Jedziemy wzdłuż ogrodzenia firmy Skania, następnie skręcamy w lewo zgodnie z kierunkiem drogi. Jedziemy prosto aż do bramy wjazdowej Przedsiębiorstwa.

DOJAZD

Oddanie odpadów na PSZOK jest darmowe dla Mieszkańców Gliwic, należy natomiast pamiętać o wyznaczonych limitach ilościowych tj. (4 opony na Mieszkańca rocznie, pojazd wraz z odpadami nie może przekroczyć masy 3,5 tony).

Tak, można oddać odpady zielone i poremontowe, należy natomiast pamiętać, że jest to zbiórka selektywna, w związku z tym odpady nie mogą być zmieszane.

Tak, możemy oddać papę oraz styropian. W przypadku odpadów lekkich takich jak styropian w kawałkach – należy je zabezpieczyć aby nie zanieczyszczały środowiska.

Przedmioty elektroniczne oraz elektryczne oddajemy do PSZOK, do specjalnie wydzielonych do tego kontenerów.

Nie, w punkcie Drugie Życie Rzeczy ze względu na bezpieczeństwo przedmioty elektryczne oraz elektroniczne nie są przyjmowane- można je natomiast oddać do PSZOKu.