Edukacja ekologiczna

śMietek

Wesoły robocik i jego przygody

WYBIERZ

Ciekawostki o odpadach

Czy śmieci mogą być ciekawe?

WYBIERZ

Zasady segregacji

Zobacz, dokąd wyrzucić odpady

WYBIERZ

Odpady nie znikają w magiczny sposób po wyrzuceniu ich do kosza. Część z nich trafia do instalacji przetwarzania odpadów jednak znaczna ilość może zostać poddana ponownej obróbce. Mamy świadomość, że zmiana przyzwyczajeń nie jest łatwą sztuką. Podobnie jak przełamanie stereotypu, że odpady to temat brudny, trudny i niewart uwagi. Zależy nam aby zmienić dotychczasowe stereotypy Gliwiczan, zaczynając już od najmłodszych pokoleń. Młode pokolenie to również świeża energia i charyzma do dzielenia się zdobytą wiedzą z najbliższym otoczeniem- dzięki czemu w naturalny sposób dochodzi do popularyzowania zdobytej wiedzy.

Zależy nam na stałym doskonaleniu działalności usługowej dla mieszkańców Gliwic- a co za tym idzie, szerzeniu edukacji ekologicznej w szeroko pojętym aspekcie segregacji oraz myślenia i działania według zasad ekorozwoju.

Prymarny stosunek nabrało dla Nas kształtowanie postaw celem ochrony środowiska naturalnego, wzrost świadomości ekologicznej Gliwiczan a także utrwalanie proekologicznych zachowań mieszkańców. Pragniemy przyczynić się do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców bowiem wierzymy, że podjęte działania znajdą swe bezpośrednie odzwierciedlenie w poprawie stanu środowiska naturalnego.

Jedną z ekscytujących form kształtowania świadomości, w głównej mierze młodszej części mieszkańców, jest plan uruchomienia ścieżki edukacyjnej na terenie nowej siedziby PZO. Jej zadaniem będzie przybliżenie zasad funkcjonowania składowiska gliwickiego oraz zapoznanie dzieci, młodzież i studentów z działaniami podejmowanymi przez Spółkę na terenie miasta.

Spółka aktywnie współpracuje z mieszkańcami Gliwic, z przedszkolami, szkołami, uczelniami wyższymi oraz jednostkami miejskimi. Jesteśmy przekonani, że wspólnie osiągniemy wiele na tej płaszczyźnie.

śMietek

Wesoły robocik i jego przygody

WYBIERZ

Ciekawostki o odpadach

Czy śmieci mogą być ciekawe?

WYBIERZ

Zasady segregacji

Zobacz, dokąd wyrzucić odpady

WYBIERZ