Zasady segregacji

śMietek

Wesoły robocik i jego przygody

WYBIERZ

Ciekawostki o odpadach

Czy śmieci mogą być ciekawe?

WYBIERZ

PZO i edukacja

Realizujemy zadania edukacji ekologicznej w Gliwicach

WYBIERZ

Segregacja to odpowiednie sortowanie odpadów, w procesie której oddzielane są odpady nadające się do ponownego przetworzenia (tj. surowce wtórne) od tych, których ponowne wykorzystanie nie jest już możliwe. Segregacja przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów na miejskich wysypiskach, ograniczenia eksploatacji surowców oraz powtórnego wykorzystania surowców wtórnych. Proces segregacji przynosi również wiele korzyści dla środowiska naturalnego, w którym żyjesz. Podczas sortowania odpady klasyfikowane są według konkretnych grup: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane. Metody segregacji odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jako Mieszkaniec Gliwic masz ogromny wpływ na to czy odpady, które wytwarzasz zostaną
poddane recyklingowi tj. ponownemu przetworzeniu oraz wykorzystaniu. Musisz wiedzieć, że nieprawidłowa segregacja w dużym stopniu pogarsza jakość surowca co w efekcie końcowym uniemożliwia jego efektywny odzysk. Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego, której celem jest zmniejszenie ilości odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych do ponownego przetworzenia – produkcji nowych towarów. Jeśli masz wątpliwości co do odpowiedniej segregacji- sprawdź poniżej w wyszukiwarce odpadów. Poniżej znajdziesz również szereg przydatnych materiałów do pobrania, które pomogą Ci w tym procesie.

Wpisz w wyszukiwarkę nazwę odpadu, który chcesz zagospodarować i dowiedz się,
jak lub gdzie możesz to zrobić.

GDZIE WYRZUCĘ ŚMIECIA

Materiały do pobrania

śMietek

Wesoły robocik i jego przygody

WYBIERZ

Ciekawostki o odpadach

Czy śmieci mogą być ciekawe?

WYBIERZ

PZO i edukacja

Realizujemy zadania edukacji ekologicznej w Gliwicach

WYBIERZ