Pracownicy i członkowie rodzin

Klienci i kontrahenci

Zakres przetwarzanych danych

WYBIERZ

Uzasadniony interes

Zakres przetwarzanych danych

WYBIERZ

Monitoring wizyjny

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Polityka prywatności

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Dane osobowe pracowników przetwarzane są w Przedsiębiorstwie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO. W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy socjalne itp.) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa. Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne lub kancelarie prawne. Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia lub odpowiednio krócej zgodnie z przepisami prawa (imię i nazwisko, data urodzenia). Dane osobowe członków rodzin pracowników przetwarzane są w Przedsiębiorstwie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Gliwicach w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych w firmie pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika
tylko i wyłącznie z przepisów prawa. Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Gliwicach. Podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków lub dodatkowych dni wolnych od pracy jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień przez pracowników. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub w regulaminach wewnętrznych. Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia.